Byggstart- Karlskoga

Vi är igång! Under måndagen den 24 oktober tog vi tillsammans med de boende i Klokheten 1 ett gemensamt första spadtag. Här närmst kommer markarbeten att göras och vid årsskiftet gjuts de första husgrunderna. Områdes kommer att starta byggas uppifrån och sedan växa ner mot sjön. Inflyttning kommer att ske under mitten/slutet av kvartal fyra 2023. De tre lyckliga som fick äran att inviga är fv Tony Ring (M), Helena Gadde och Åke Edström.

Läs mer om projektet här