12 lgh inflyttade – Borlänge

Torsdagen 29 september tillträdde ytterligare 12 lägenheter vår by i Brf Mats Knuts. 50% har nu flyttat in och ytterligare 20 lägenheter är nu under färdigställande. Glädjeropen var många under dagen och vi ser fram emot att se fortsättningen i Borlänge.

Nästa etapp flyttar in i oktober hösten 2022.

Läs mer om projektet här