Bostadsrättsskolan

Att köpa en Bostadsrätt

Vi på WE-Bygg har byggt hus i många år. Både stora och små. De senaste åren har vi byggt Bostadsrätter. Att BYGGA en bostadsrätt är inte så konstigt, det är som vilket hus som helst. Men det är mycket runtomkring som är annorlunda. Särskilt för köparen.

Vi på WE-Bygg har blivit duktiga på mindre Bostadsrättsföreningar, på orter där det inte byggts så mycket förut.

Vi vågar satsa där det finns efterfrågan.

Därför är det viktigt för oss att ha en nära kontakt med våra köpare.

Vi vill att du som köpare ska förstå vad som händer, och hur din nya bostad växer fram.

För att du ska förstå de olika stegen, och alla begrepp, så har vi samlat det viktigaste i en liten lista här. Så kan du vara påläst, och vi pratar om samma saker.

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad i obegränsad tid. Det är Bostadsrättsföreningen som äger fastigheten, och man blir medlem och har en andel i Bostadsrättsföreningen.

En bostadsrätt är oftast en lägenhet men kan även vara en villa eller ett radhus.

När man köper sin Bostadsrätt så betalar man en insats. Till insatsen kan man låna på banken.

Bostadsrättsföreningen har också lån på fastigheten. För att betala lånen, och andra driftskostnader så tar Bostadsrättsföreningen ut en hyra av medlemmarna.

I Bostadsrättsföreningen utser man en styrelse som ansvarar för fastighetens skötsel och föreningens ekonomi.

1 – Projektstart

När vi på WE-Bygg hittar ett lämpligt projekt så tittar vi på tomten och bedömer vad för hus vi kan bygga där. Vi gör också en bedömning om det finns efterfrågan. Sedan gör vi en beräkning vad bygget kommer att kosta, och vad insats och hyra kommer att bli.

2 – Säljstart – Bokningsavtal

Nu lämnar vi över försäljningen till en mäklare. Mäklaren skriver Bokningsavtal med köparna. I detta läge är insatser och hyra preliminära. Köparna sätter också in en Bokningsavgift på 25.000:-. Bokningsavgiften återbetalas om det inte blir något bygge, eller om kunden väljer att kliva av. När tillräckligt många skrivit Bokningsavtal så vet vi om projektet ska gå vidare.

3 – Förhandsavtal

Nu är det dags för oss att ta fram en riktig Kostnadskalkyl.  Det innebär att vi fastställer insatser och hyra. Smärre justeringar kan göras senare.

Sedan är det dags att skriva ett Förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande.

När Förhandsavtalen är tecknade så kan bygget starta.

När byggnationen påbörjas, eller strax efter, betalas en handpenning som är 10 % av insatsen. Från den summan dras de 25 000 kronor som redan har betalats in.

Under tiden så har vi också gjort en Ekonomisk plan kontrolleras av två auktoriserade intygsgivare.

4 – Inredningsval

Vi har som grundtanke att våra Bostadsrätter ska ha en hög standard från början. Men vi vet också att det alltid finns personliga önskemål. Vi är ju alla olika. Därför har vi givetvis bra möjligheter att göra tillval.

När Du skrivit Förhandsavtal så får du träffa vår Tillvalsansvarige.

Ni går noga igenom vilken inredning som är standard, och vilka tillval som Du vill göra. Ni skriver sedan ett avtal på tillvalen.

5 – Besök på bygget

Under byggets gång så brukar vi ordna några tillfällen att besöka bygget och se din lägenhet växa fram.

6 – Besiktning

När bygget är klart så är det dags för slutbesiktning. Vi bjuder alltid, i god tid, in dig till besiktningen. Då kontrolleras lägenheten ihop med en opartisk besiktningsman, och eventuella fel och brister åtgärdas.

7 – Upplåtelseavtal

I samband med inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal, och du ska betala resten av insatsen. Sedan är lägenheten är din.

8 – Inflyttningsdags

I Förhandsavtalet har vi kommit överens om en preliminär inflyttningstidpunkt.

När bygget startar gör vi en ny bedömning, och om det är nödvändigt meddelar vi en ny tidpunkt, som fortfarande är preliminär.

Senast fyra månader före inflyttningsdatum meddelar vi er så att ni kan planera eran flytt.

I anslutning till inflyttningen får du träffa en representant från WE-Bygg som visar dig runt i huset och området, samt går igenom en del tekniska lösningar.

Efter uppvisat kvitto på betald slutlikvid får du nycklarna till bostaden. Du bör nu ha ordnat med hemförsäkring för den nya bostaden.

I bostaden finns en lägenhetspärm där du bland annat hittar skötselinstruktioner för utrustning. På inflyttningsdagen avläses elmätare och ibland även mätare för värme och vatten. Nu är det bara att flytta in och börja bo.

9 – Övertagande av föreningen

Fram till nu så har vi från WE-Bygg suttit i styrelsen för Bostadsrättsföreningen. Men nu är det dags för de boende att ta över.

Efter 2-3 månader så kallar vi till en föreningsstämma, och nu utses en valberedning. Efter ytterligare ca en månad är det dags för ny stämma och att välja en styrelse.

10 – Garantibesiktning

Efter färdigställandet lämnas en garanti under fem år. Efter två år sker normalt en så kallad garantibesiktning av byggnationen. Här tas alla saker upp som skett med din bostad under garantitiden. När besiktningsmannen godkänt garantibesiktningen, det vill säga när alla fel och brister är åtgärdade enligt besiktningsprotokollet, övertar bostadsrättsföreningen i stort sett ansvaret för fastigheten och du för lägenheten.

11 – Ansvarstid (år 6-10)

Under ansvarstiden ansvarar WE-Bygg för dolda fel som orsakats genom vårdslöshet under byggnationen. Det gäller således inte fel som beror på slitage eller misskötsel. Vårdslöshet i byggande brukar uttryckas som att utförandet avviker från vad som anses vara fackmässigt utförande.