Vi har anslutit oss till Buildsafe

I vårt arbete med kvalité och arbetsmiljö så har vi valt att använda oss av ett digitalt verktyg som heter Buildsafe. Genom att använda en app i telefon så dokumenteras och hanteras åtgärder som gäller både kvalité och arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser.

Som vårt första steg har vi utbildat vår personal i hur vi använder oss av programmet/appen. Framåt kommer vi att ställa krav på våra underentreprenörer att även de ska använda sig av Buildsafe-appen. Allt för att involvera och hjälpa till med att hålla våra byggarbetsplatser säkra och utan olyckor eller tillbud.