Vi avvecklar Finsnickeriet och Lackeringen

Vi har under många år haft ett litet Finsnickeri och en liten Lackeringsverkstad. I samband med att vi ser över verksamheten så har det varit naturligt att se över även dessa. Det har utmynnat i två positiva affärer. lackeringsverkstaden har sålts till Närke Måleri AB, som fortsätter i samma lokaler. Finsnickeriet har sålts till ett nybildat bolag, Adolfsbergs Finsnickeri AB. Det nya bolaget ägs av WE Bygg och tidigare anställde Johan Eisler. Johan kommer nu att ta ansvar för verksamheten. Vi kommer att ha ett fortsatt nära samarbete med både Närke Måleri AB och Adolfsbergs Finsnickeri AB.