Ägarförändring och omorganisation i WE

Under sommaren har vi genomfört en ägarförändring och en omstrukturering av verksamheten i WE-Byggkoncernen.

Tony Andersson har sålt sitt ägande till de båda andra ägarna, vilket innebär att Anders Eriksson och Anders Karlsson nu äger WE-Byggkoncernen gemensamt.

Tony väljer att fokusera på sina övriga verksamheter, samtidigt som Anders Karlsson, som tidigare delvis varit verksam utanför WE nu återkommer på heltid. Anders Eriksson är ordförande i koncernen, och ansvarar för Byggservice. Anders Karlsson är VD i bolagen och ansvarar för Bostadsrättsproduktionen.

I takt med att verksamheten växer så har det också skett en förändring i bolagsstruktur Verksamheterna är därmed uppdelade i tre olika bolag. Widén och Erikson Byggnads AB, som bedriver byggverksamheten. Widén och Erikson Projekt AB som driver utvecklingen av Bostadsrättsprojekt, och WE Bostad AB som är avsett att äga bostäder.

Verksamheten växer för närvarande i en mycket god takt och de båda ägarna ser med tillförsikt på framtiden.