Nyheter

Här nedan kan du läsa vad som är på gång hos oss på WE Bygg


Vi på WE skippar julklappar och skänker istället en gåva till cancerforskningen. Alla känner vi någon som drabbats av cancer och det är viktigt att bidra till ökad förståelsen kring sjukdomen och till att fler i framtiden får bättre vård.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


Vi, WE Bygg, har anslutit oss till Buildsafe

I vårt arbete med kvalité och arbetsmiljö så har vi valt att använda oss av ett digitalt verktyg som heter Buildsafe.

Genom att använda en app i telefon så dokumenteras och hanteras åtgärder som gäller både kvalité och arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser.

Som vårt första steg har vi utbildat vår personal i hur vi använder oss av programmet/appen. Framåt kommer vi att ställa krav på våra underentreprenörer att även de ska använda sig av Buildsafe-appen. Allt för att involvera och hjälpa till med att hålla våra byggarbetsplatser säkra och utan olyckor eller tillbud.


Ägarförändring och omorganisation i WE

Under sommaren har vi genomfört en ägarförändring och en omstrukturering av verksamheten i WE-Byggkoncernen.

Tony Andersson har sålt sitt ägande till de båda andra ägarna, vilket innebär att Anders Eriksson och Anders Karlsson nu äger WE-Byggkoncernen gemensamt.

Tony väljer att fokusera på sina övriga verksamheter, samtidigt som Anders Karlsson, som tidigare delvis varit verksam utanför WE nu återkommer på heltid. Anders Eriksson är ordförande i koncernen, och ansvarar för Byggservice. Anders Karlsson är VD i bolagen och ansvarar för Bostadsrättsproduktionen.

I takt med att verksamheten växer så har det också skett en förändring i bolagsstruktur Verksamheterna är därmed uppdelade i tre olika bolag. Widén och Erikson Byggnads AB, som bedriver byggverksamheten. Widén och Erikson Projekt AB som driver utvecklingen av Bostadsrättsprojekt, och WE Bostad AB som är avsett att äga bostäder.

Verksamheten växer för närvarande i en mycket god takt och de båda ägarna ser med tillförsikt på framtiden.


Vi bygger bostadsrätter i Upplands-Bro

Vi har ett nära och strategiskt samarbete med Svenska Husgruppen AB/Faluhus. När Svenska Husgruppen AB fick möjlighet att genomföra ett intressant Bostadsrättsprojekt i det nybyggda området Bro målarstad i Upplands-Bro så var det naturligt för dem att göra det i samarbete med oss på WE Bygg. Projektet omfattar 16 lägenheter på 107 m2 och beräknas komma igång under våren 2022.


Vi avvecklar Finsnickeriet och Lackeringen

Vi har under många år haft ett litet Finsnickeri och en liten Lackeringsverkstad. I samband med att vi ser över verksamheten så har det varit naturligt att se över även dessa. Det har utmynnat i två positiva affärer. lackeringsverkstaden har sålts till Närke Måleri AB, som fortsätter i samma lokaler. Finsnickeriet har sålts till ett nybildat bolag, Adolfsbergs Finsnickeri AB. Det nya bolaget ägs av WE Bygg och tidigare anställde Johan Eisler. Johan kommer nu att ta ansvar för verksamheten. Vi kommer att ha ett fortsatt nära samarbete med både Närke Måleri AB och Adolfsbergs Finsnickeri AB.


Snart dags för inflyttning i BRF Niten i Hallstahammar

I slutet av november är det dags för inflyttning i våra senaste Bostadsrättsprojekt. Allt har löpt på enligt tidsplanen och nu flyttar 18 stycken ägare in i nya fräscha lägenheter från WE Bygg och Faluhus.
Läs mer om projektet


Byggstart för BRF Bättringen 2 i Karlskoga

Nu har vi byggstart i ett nytt Bostadsrättsprojekt igen. Denna gången är det BRF Bättringen 2 i Karlskoga. Där ska det byggas 23 stycken lägenheter i ett plan.
Till salu på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling