Finsnickeri

Snickeriet bedrivs nu i Adolfsbergs Finsnickeri AB, då Johan Eisler nu gått in som delägare.