Pågående projekt

WE-Bygg AB är en flitigt anlitad Byggentreprenör för många skiftande projekt i Örebrotrakten.

Genom vår breda kompetens kan vi åta oss det mesta åt våra kunder.
Vi har ramavtal med Castellum, Fastighetsnabben & Melins Fastigheter.

 

 

Här pågår en byggnation av
en villafastighet