Planerade projekt

Vi söker kontinuerligt efter attraktiva lägen att bygga fler Bostadsrätter på.

Planering och projektering pågår och sidan kommer kompletteras inom kort.