Byggservice

Nyrenorerade lokaler hos Robertsons Charketuri

Med erfarenhet sen 1972 utför vi i stort sett alla typer av byggnationer.

Total- och generalentreprenader inom byggnation av bostäder, villor, kontor, industrilokaler, projektering av markområden, vägar, markarbeten. Vi gör dessutom en hel del ROT-jobb till många kunder.

WE-Bygg ABs grundtanke är att genomföra våra uppdrag i nära samarbete med kunden i hela planerings och produktionsprocessen, för att skapa ett förtroende och en långsiktig kundrelation.

Vår målsättning är att överträffa kundens förväntningar.

För att ytterligare kunna genomföra krävande och kvalitativa arbeten så har vi ett eget Snickeri och en egen Lackeringsverkstad.